Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia firmy w Polsce?

Prowadzenie firmy w Polsce jest obecnie bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej, ze względu na zmiany w przepisach prawa. Firmy muszą przestrzegać wielu regulacji i przepisów, aby utrzymać się na rynku. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia firmy w Polsce.

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

W sierpniu 2020 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie spółek handlowych. Dotyczą one m.in. sposobu przeprowadzania walnych zgromadzeń oraz zasad udzielania pełnomocnictw. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udzielanie pełnomocnictw wymaga teraz wyraźnego określenia zakresu umocowania pełnomocnika, co ułatwia nadzór nad jego działaniami.

Zmiany w Kodeksie pracy

W czerwcu 2019 roku została wprowadzona nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadza zmiany w zakresie m.in. wynagrodzenia minimalnego oraz umów cywilnoprawnych. Wprowadzono minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 2600 zł brutto, a także wprowadzono zasady dotyczące zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych.

Zmiany w VAT

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie zmiany w podatku VAT, dotyczące m.in. tzw. split payment. Polega on na tym, że płatnik dokonuje przelewu na specjalny rachunek VAT, a podatnik może korzystać z tych środków jedynie na cele związane z podatkiem VAT. Wprowadzenie split payment ma na celu zmniejszenie nielegalnych transakcji, zwłaszcza w sektorze paliwowym.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

W 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która wprowadza nowe zasady wyboru ofert oraz kryteriów oceny. Zmiany te mają na celu zwiększenie transparentności i skuteczności procesów przetargowych.

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Od 3 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza m.in. zmiany w zakresie trybu egzekucyjnego. Nowe przepisy wprowadzają m.in. możliwość egzekucji z wynagrodzenia pracowniczego, a także zwiększają uprawnienia komorników.

Wprowadzenie zmian w przepisach w Polsce obowiązujące przepisy prawa dotyczące prowadzenia firmy ulegają częstym zmianom, które mają na celu ulepszanie systemu i dostosowanie go do zmieniających się realiów. Warto więc na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany i wdrażać je w swojej działalności, aby uniknąć konsekwencji nieprzestrzegania przepisów.

Najważniejsze zmiany, o których wspomnieliśmy w tym artykule, dotyczą Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy, VAT, prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Wszystkie one mają na celu usprawnienie działalności firm, a także zapobieganie nieprawidłowościom i oszustwom.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zmiana przepisów dotycząca udzielania pełnomocnictw ułatwiła kontrolę nad działaniami pełnomocników, co jest korzystne dla właścicieli spółek. Nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników na umowach cywilnoprawnych wprowadzone przez Kodeks pracy mają na celu ochronę praw pracowników oraz zmniejszenie ilości pracowników na umowach o dzieło, co często wiązało się z nadużyciami ze strony pracodawców.

Zmiany w podatku VAT związane z wprowadzeniem split paymentu mają na celu zwalczanie nielegalnych transakcji, a w szczególności nieprawidłowości w sektorze paliwowym. W Prawie zamówień publicznych wprowadzone zmiany zwiększają transparentność procesów przetargowych i umożliwiają wybór oferty opartej na najlepszym stosunku jakości do ceny.

Ostatnia z wymienionych zmian dotyczy Kodeksu postępowania cywilnego i wprowadza nowe zasady egzekucji, które ułatwiają ściąganie należności od dłużników. Warto zwrócić uwagę na to, że egzekucja z wynagrodzenia pracowniczego może powodować problemy w działalności przedsiębiorstw, dlatego należy dokładnie przestrzegać przepisów i regularnie regulować wszelkie zobowiązania.

Podsumowanie najważniejszych kwestii

Podsumowując, zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia firmy w Polsce mają na celu usprawnienie działalności i zapobieganie nieprawidłowościom. Właściciele firm powinni śledzić wprowadzane zmiany i dostosowywać swoją działalność do aktualnie obowiązujących przepisów. W przeciwnym razie mogą spotkać ich sankcje ze strony organów nadzoru i negatywne konsekwencje finansowe.

Jednym z wyzwań dla przedsiębiorców jest to, że zmiany w przepisach prawa są wprowadzane często w szybkim tempie. Dlatego ważne jest, aby prowadząc firmę w Polsce, przedsiębiorcy stale śledzili zmiany w przepisach i stosowali się do nich.

Warto również zauważyć, że oprócz zmian w konkretnych przepisach, cały czas rozwijają się nowe narzędzia umożliwiające łatwiejsze i bardziej efektywne prowadzenie biznesu. Przykładem są tutaj coraz bardziej popularne narzędzia do zarządzania finansami, księgowością i rozliczeń podatkowych, które pozwalają na automatyzację wielu procesów i zaoszczędzenie czasu.

Innym ważnym aspektem prowadzenia firmy w Polsce jest stałe monitorowanie sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju oraz na świecie. Zmiany w polityce gospodarczej, ustawodawstwie lub na rynkach finansowych mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw, dlatego warto być na bieżąco z najnowszymi informacjami i analizami.

Podsumowując, prowadzenie firmy w Polsce wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa, które często ulegają zmianom. Dlatego przedsiębiorcy muszą być na bieżąco z najnowszymi informacjami i wdrażać nowe przepisy w swojej działalności. Ważne jest również korzystanie z nowoczesnych narzędzi, które ułatwiają prowadzenie biznesu. Śledzenie sytuacji na rynkach i w polityce, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Udostępnij

Najciekawsze artykuły

loading...
Poradniki
Pomysł na biznes
Polecane urządzenia do biura
Wiadomości ze świata biznesu