Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Nowe przepisy o pracy zdalnej. Sprawdź, co się zmieniło.

Praca zdalna to temat, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Wraz z rozwojem technologii, możliwości pracy zdalnej stają się coraz większe. Wiele firm decyduje się na wdrożenie takiego modelu pracy, a pracownicy chętnie z niego korzystają. Jednak, wraz z rozwojem tej formy zatrudnienia, pojawiają się również nowe przepisy o pracy zdalnej. Sprawdź, co się zmieniło.

Definicja pracy zdalnej

Praca zdalna to forma zatrudnienia, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą firmy. Pracownik może pracować z domu, z kawiarni czy z dowolnego innego miejsca, w którym ma dostęp do Internetu i narzędzi potrzebnych do wykonywania swojej pracy.

Przepisy o pracy zdalnej

W związku z rosnącą popularnością pracy zdalnej, w Polsce wprowadzono nowe przepisy, które regulują tę formę zatrudnienia. Przepisy te mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz ochrony ich praw.

Przede wszystkim, nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzają obowiązek zawierania umowy o pracę. Umowa ta powinna zawierać m.in. informacje o miejscu wykonywania pracy oraz o zakresie obowiązków pracownika.

Ponadto pracownik pracujący zdalnie ma prawo do takich samych warunków zatrudnienia jak pracownik wykonujący pracę stacjonarnie. Oznacza to, że pracownik ma prawo do urlopu, wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących mu z tytułu zatrudnienia.

Kolejnym ważnym elementem nowych przepisów o pracy zdalnej jest obowiązek zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi niezbędnych narzędzi pracy, takich jak komputer czy Internet. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w czasie pracy zdalnej.

Ważnym elementem nowych przepisów jest również obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracownik pracujący zdalnie ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz informowania pracodawcy o godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zmiany w Kodeksie pracy

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów o pracy zdalnej, wprowadzono również zmiany w Kodeksie pracy. Przede wszystkim, wprowadzono możliwość wprowadzenia pracy zdalnej na podstawie umowy o pracę.

Ponadto zmian w Kodeksie pracy wprowadza również obowiązek umożliwienia pracownikowi korzystania z urlopów i innych świadczeń przysługujących mu z tytułu zatrudnienia, w tym z czasu wolnego. Oznacza to, że pracownik pracujący zdalnie ma takie same prawo do wypoczynku i odpoczynku, jak pracownik wykonujący pracę stacjonarnie. Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku określenia w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy oraz czasu jej wykonywania. Umowa o pracę powinna również określać zakres obowiązków pracownika oraz sposób wykonywania pracy. Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzają również obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy pracownika wykonującego pracę zdalną. Ewidencja ta powinna obejmować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy w czasie pracy. Pracownik ma obowiązek informowania pracodawcy o swoim czasie pracy.

Ważną kwestią jest także ochrona danych osobowych pracowników wykonujących pracę zdalną. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych pracownika, w tym zabezpieczenia przed ich nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Podsumowanie

Praca zdalna to coraz popularniejsza forma zatrudnienia. Nowe przepisy o pracy zdalnej wprowadzone w Polsce mają na celu zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz ochrony ich praw. Pracownik pracujący zdalnie ma takie same prawa i obowiązki jak pracownik wykonujący pracę stacjonarnie.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zawierania umowy o pracę oraz zapewnienia pracownikowi odpowiednich narzędzi pracy. Pracodawca ma również obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika wykonującego pracę zdalną.

Wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy wprowadzają możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie umowy o pracę oraz zapewniają pracownikowi takie same prawa i obowiązki, jak pracownikowi wykonującemu pracę stacjonarnie.

Praca zdalna staje się coraz popularniejsza, jednak wciąż wiąże się z wieloma wyzwaniami. Dlatego też ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków oraz dbali o odpowiednie warunki pracy zdalnej.

Udostępnij

Najciekawsze artykuły

loading...
Poradniki
Pomysł na biznes
Polecane urządzenia do biura
Wiadomości ze świata biznesu